Qatar la carrera al canal 33

http://us4.campaign-archive2.com/?u=d629f851d8bd4106b0a093284&id=addbc3a3c2&e=4fa7ce328f

Passis al Canal 33 dins l’espai “El Documental”:

Divendres 1 de juny a les 23:55h
Dimecres 6 de juny a les 12:00h
Dijous 7 de juny a les 17:20h